Kayttajan tyonantajan velvollisuudet

Luxemburgin talousministerin lain mukaisesti 8. heinäkuuta 2010 työterveyden ja -turvallisuuden vähimmäisvaatimuksista, jotka liittyvät mahdollisuuteen toimia räjähtävän ilmapiirin työssä (Lehden lait, 30. heinäkuuta 2010, on vastuussa jokainen työnantaja, jonka laitostekniikat, jotka uhkaavat räjähdysvaaran syntymisen, ovat vastuussa luoda asianmukainen asiakirja, johon juridisessa artikkelissa viitataan.

Räjähdyssuojausasiakirjat ovat räjähdyssuojamateriaalia ja (lyhennettynä DZPW sääntelevät tiukasti sijaintia koskevia sääntöjä mahdollisesti vaarallisissa olosuhteissa ja asettavat työnantajalle joukon velvoitteita, jotka on täytettävä, jotta voidaan vähentää syttymis- ja räjähdysvaaraa. Työnantajan on pakko- estää räjähtävän ilmakehän avautumisen,- syttymisen estäminen edellä mainituissa tapauksissa ilmapiiri,- mahdollisen räjähdyksen kielteisten vaikutusten rajoittaminen työntekijöiden kasvun ja terveyden varmistamiseksi.

Herran on annettava ja osoitettava takeet. Räjähdyssuojausasiakirjassa on oltava kuvaus turvatoimenpiteiden järjestelmällisestä valvonnasta, laitteiden huollon määräajoista, räjähdysriskin arvioinnista, syttymislähteiden todennäköisyydestä, käytetyistä tekniikoista, laitteistoista, mahdollisesta lähteestä koostuvista aineista, räjähdyksen arvioiduista vaikutuksista. Lisäksi työpaikalla olisi erotettava riittävä tila räjähdysvaara-alueella ja määritettävä räjähdyksen todennäköisyysaste niissä.Työnantaja pakotetaan tarjoamaan laissa riittävät tietoturvatoimenpiteet. Asiakirja tulee tehdä ennen kuin työntekijälle tarjotaan vaarassa oleva työ. Vaaralliset paikat on merkittävä asianmukaisesti keltaisella kolmiomerkillä mustalla taustalla ja mustalla EX-merkinnällä keskellä. DZPW: ssä työnantaja on velvollinen evakuoimaan tapaukset, joissa se on vaarassa.